Sistem Ortaokulu
Sistem Ortaokulu
Foto Galeri
Veli Görüşme Gün ve Saatleri
Paletimdeki Renkler Resim Sergisi
Maskelerimiz Resim Sergisi
18 Mart Çanakkale Zaferi
Kış Resim Sergisi
Şeb-i Arus Resim Sergisi
29 Ekim Resim Sergisi
10 Kasım Resim Sergisi
10 Kasım Anma
Rehberlik
Sınav Takvimi
Başarılarımız
Etkinlikler
Yemek Listesi
Zaman Çizelgesi
Sistemli Çalışmalar
 
Rehberlik

Sistem Kolejinde Okul Öncesi Çalışmalarıyla Hedeflenenler

Okul öncesi dönem insan hayatının önemli süreçlerinden biridir. Çocuk bu dönemde kendini ifade etmeyi öğrenirken becerilerini geliştirir. Yeni bilgiler edinen çocuklar artık korkmadan, rahatça hareket etmeye başlar. Özgüvenleri gelişir.

Bu dönemde çocuğa sevgi ve anlayışla yaklaşan öğretmenleri onlara yaşam sevgisini, paylaşmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi sağlarlar.

Okul çocuğun sosyalleşmesi sürecinde en önemli ve ilk basamaktır. Oynayarak, eğlenerek öğrenmeye başlar.

Okul ve aile arasında sağlanan sağlıklı ve yeterli iletişim eğitime olan sevgiyi ve bağlılığı artırır.

Okul öncesi dönemde çocuk:
– Yeni bilgiler öğrenmeye ilgi duyar.
– Kendini tanır.
– Arkadaşlarıyla ilişki kurar, işbirliği yapma alışkanlığı kazanır.
– Özdenetimini geliştirir, özgür davranır.
– Hakkını korurken, başkalarının hakkına saygılı olmayı öğrenir.
– Özgür davranmaya başlar.
– Kelime hazinesini geliştirir, güzel konuşmaya gayret eder.
– Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret eder.
– Sorumluluk alarak, karar verme becerisini geliştirir.
– Vücudunun etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir.
– Kendine verilen küçük ödevleri yaparak, başarabileceğini görür.

Rehberlik Bültenlerimiz

Sistem Koleji Rehberlik Servisi olarak vizyonumuz; her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır. Sistem Koleji’nde çocukların her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları olduğu bilinir; her çocuk olduğu gibi kabul edilir ve bireysel farklılıklara yönelik bir eğitim anlayışı uygulanır. Çocukların gelişim hızları ve bireysel kapasiteleri zorlanmadan topluma katılımları sağlanıp, başarıları desteklenip, gelişimlerine yardımcı olunur.

Yapılan tüm çalışmaların ortak amacı; öğrencilerimizin kendini tanıyan, kendine güvenen, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, çevresiyle uyumlu ilişkiye girebilen, hedef belirleyebilen, karar verebilen, sorumluluklarını üstlenen, planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen, bağımsız bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.